Generelle betingelser for brugen af vores apps samt privatlivspolitik (privacy policy)

Vedrører følgende app's:

Vores applikationer, hjemmeside og Facebook side ejes og drives af 'Imagix' v/Anders Peter Amsnæs (VAT ID: DK20068671).

Ansvar for hjemmesiden og apps

Hensigten med vores Apps er gøre det lettere og sjovere for børn før og under indskolingen at lære de første bogstaver, ord, tal og simpel matematik mv. Vi tilstræber naturligvis, at alle informationer og vores Apps er korrekte og opdaterede. Eventuelle fejl bliver så vidt muligt rettet.

Rettigheder til hjemmesiden og apps

'Imagix' har alle rettigheder til Apps samt vores hjemmeside. Inklusive enkelte komponenter, herunder navne, logoer, tekster, kataloger, design, grafik, film, lydfiler, billeder, programmering, software og databaser.

Statistik og opsamling af data

'Imagix' anvender på vores hjemmeside, Google Analytics til at opsamle information om brugen af disse. Vi opsamler ikke information om individuelle brugere og gemmer ikke navne, email adresser eller lignende med henblik på markedsføring af vores Apps.

Reklamer

Vi viser ikke reklamer eller lignende for tredieparts produkter, hverken på vores hjemmeside eller i vores Apps. Vi henviser i enkelte af vores Apps til andre undervisnings relaterede Apps fra 'Imagix'.

Oplysninger til tredjepart

Vi videregiver ikke oplysninger om brugere eller brugen af vores Apps til trediepart.

Dine rettigheder

Hvis du har yderligere spørgsmål til, vores Apps, hjemmeside eller håndtering af data, skal du rette skriftlig henvendelse til: 'Imagix', Prøvestensbroen 2, 2300 København S, Danmark. Du kan også kontakte os via vores hjemmeside.